Streetrace banen nu også i Aalborg

 

Lidt om streetrace banen i Aalborg: Streetrace bane i Aalborg en realitet!

Efter 3 år er det lykkedes Michael Schuster Overgaard – der står bag racedays.dk ( http://www.facebook.com/racedaysdk ) at få en aftale i stand om anlæggelse af en bane til streetrace!

Der lægges asfalt på en del af kystvejen i Nr. Sundby, som i dag er belagt med grus, og her etableres en 501 meter lang bane – 201 meter til selve banen og 300 meter nedbremsnings område. Arbejdet skulle være klart ultimo august 2014

Dette betyder måske at streetracere kan begynde at vejre morgenluft – i forvejen arbejder Striben Esbjerg benhårdt på at få en bane i deres lokalområde og i Skive er der planlagt lovligt 402 meter streetrace på Skive Lufthavn.

 

I Nr. Sundby har der været nogle indsigelser fra naboer der er nervøse over hvad dette nye kan medføre af affalds- og toiletproblemer, samt bekymring for den kørsel de frygter vil være uden for de lovlige arrangementer.

Rådmand Hans Henrik Henriksen maner til besindighed og håber at man giver de unge streetracere chancen for at vise de godt kan håndtere det.

Der vil naturligt være en indkøringsperiode med løbende evaluering af arrangementerne. Arrangementerne vil blive afholdt med fokus på sikkerhed, tilladelser i orden og nultolerance overfor alkohol hos deltagerne.

På forhånd har Aalborg kommune godkendt 5 løbsaftener på fredage fra kl. 20.00 – 24.00 Målet er at forsøge at dæmpe behovet for de ulovlige drageræs der har været ved at afholde lovlige arrangementer med

På Dytten håber vi dette bliver en stor succes og at konceptet således kan udbredes til andre steder i landet, hvor behovet for streetrace baner eksisterer.

Nu er det efterhånden kun Aarhus der mangler et sted at køre race det vil vi fra Dytten følge op på.